ارزیابی تأثیر مولفه های زیبایی شناسی در مقایسه تطبیقی کتابخانه ملی کتابخانه خوارزمی شیراز

مهدی رخشنده رو، سحر صلاحی

چکیده

امروزه رواج فرهنگ غربی در جامعه و تنوع زیاد شاخه های معماری موجب شده است تا هویت ابعادی بنا ها بر اساس اصول زیبایی شناسی تغییر کند که این موج جهانی شدن سبک های مختلف بر اساس ساختارهای نوین بدون توجه به فرهنگ گذشته و واقعیت های موجود صورت گرفته است .گویا انگاره ها و الگو های این نوع طراحی به گونه ای از مردم جامعه سبقت گرفته است و بدون توجه به علایق برآنند تا به اجبار خود را بر واقعیت نیاز روحی و جسمی جامعه تحمیل کنند.(بحران هویتی)این مساله باعث تغییر ارزشهای ملی و اجتماعی جوامع در حال توسعه از جمله ایران گشته است.از سوی دیگر عدم توجه و جدیت در ساخت فضاهای کالبدی در شهر توسط مسولان و دست اندر کاران دو معضل اساسی در سیمای منطر شهری پدید امده است.1-شباهت بیش از حد بناها به یکدیگر بدون توجه به طمأنینه گرایی و بوم گرایی 2-آشفتگی بصری و عدم زیبایی و خوانایی بناها در مناظر شهری. لذا به منظور جلوگیری از افزایش این گونه معضلات و ارتقای محیط به منظور رسیدن به راهکارهای اساسی سعی در انجام این پژوهش الزامی می باشد. بر این اساس  تحقیق حاضر پژوهشی(تحلیلی –کاربردی)است و در حوزه مطالعات میدای از روش پیمایشی با ابزار گرداوری داده ها به صورت مشاهده و پرسشنامه میباشد که در قالب مطالعه کاربردی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در ابتدا برای شناسایی معیارهای زیبایی بر اساس عینی و ذهنی بودن آن از دید اندیشمندان مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است و با استخراج عناصر اصلی بر طراحی بناها پرسش نامه طراحی و به منظور بررسی عناصر قدیم و جدید و نحوه تاثیرات آن بر مخاطبین توسط 171 نفر از دانشجویان که در محل بناها تردد داشتند و بر اساس نوع استفاده از بناها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت توسط نرم افزار   S.P.S.S مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در آخر طبق تحلیل ها ی متعدد کتابخانه ملی که بر اساس ساختاری منسجم  اما قدیمی بر طبق معماری مدرن ساخته شده است درمقابل  کتابخانه خوارزمی از توجه و زیبایی شناسی بهتری برخوردار میباشد.

واژه­ های کلیدی: زیبایی شناسی، شیراز، معماری معاصر ، معماری قدیمی

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .