ارزیابی هویت بومی مراکر تجاری با تأکید بر طراحی بیوفیلیک

 (نمونه موردی بازار انقلاب شیراز)

نیاز اسمعیلی، محمود گلابچی، وحید قبادیان

چکیده

گرایش ذاتی انسان به طبیعت باعث شده که بشر امروزه در عرصه های مختلف و از جمله معماری توجه ویژه ای به این مهم پیدا کند . طراحی بیوفیلیک در تلاش است تا انسان را به طبیعت هم از لحاظ جسمی ، روحی و هم ظاهری پیوند دهد.

این مقاله سعی دارد با شناخت مؤلفه های مشترک معماری بیوفیلیک و معماری بومی کمکی باشد برای بیان هویت بومی یک اثر معماری که در اینجا فضاهای تجاری مد نظر است . انتخاب فضاهای تجاری به این لحاظ حائز اهمیت است که مورد استفاده اقشار مختلف مردم و گروه های سنی مختلف می باشد و به نظر میرسد که توان کافی جهت فرهنگ سازی و معرفی هویت اصلی جامعه را در یک بستر مناسب داشته باشد شناسایی هویت بومی بک اثر معماری می تواند نقش مهمی در خلق آثار جدید داشته باشد بنابراین به نظر میرسد با تاکید بر مؤلفه های مشترک طراحی بومی و بیوفیلیک بتوان نه تنها به هویت بخشی بک اثر کمک کرد بلکه بر سلامت روح و جسم افراد نیز نأثير مثبت گذاشت.

این تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی است و در نظر دارد جهت پاسخ به سؤال های تحقیق ، الگوهای طراحی معماری را که در ترکیب با مولفه های طراحی بیوفیلیک بر بومی سازی فضا تأثیر می گذارد ، ابتدا با مطالعات و روش کتابخانه ای و سپس با مشاهدات میدانی و بالاخره توسط پرسشنامه، داده های جمع آوری شده را شناسایی و مورد سنجش قرار دهد.

شناسایی ابعاد بومی بازار انقلاب شیراز به عنوان یک نمونه فضای تجاری که مخاطب های زیادی را در بر میگیرد و نیز ارزیابی مؤلفه های مشترک برمی بیوفیلیک این مجموعه می تواند ابعادی را برای ما مشخص کند که بتوانیم از آنها جهت هویت بخشی یک مرکز تجاری استفاده کنیم.

واژه های کلیدی: هویت بومی، فضاهای تجاری، طراحی بیوفیلیک، بازار انقلاب شیراز

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .