بررسی عوامل انگیزشی جهت مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری

( نمونه موردی محله مهدی آباد  قصرالدشت شیراز )

خدیجه مظاهری، مهدی رخشنده رو، علی کریم زاده

چکیده

فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده­ای غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن روبروست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی­باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها، شدت و ضعف دارد. بدیهی است که استانداردهای ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاست­های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه­های مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت­های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می­باشند . در این راستا هدف اصلی این پژوهش  بررسی عوامل انگیزشی جهت مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری می باشد که می توان با استفاده از الگوهای توانمندسازی و مشارکت مردمی از نیروی ساکنین بافت فرسوده جهت بهسازی و نوسازی بافت بهره جست . طبق یافته تحقیقات بعمل آمده می بایست درآمدهای ناپایدار و مشکل آفرین محله ( فروش تراکم ، تغییر کاربری و …) با منابع پایدار ( عوارض کسب ، عوارض نوسازی و …) جایگزین شود . همچنین ایجاد تدابیر تشویقی و ارائه تسهیلات ویژه برای جلب مشارکت بخش خصوصی سبب افزایش کیفیت محله خواهد شد .

واژگان کلیدی : بافت ، بافت فرسوده ، بهسازی ، نوسازی ، محله مهدی آباد شیراز

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .