تبیین مفهوم آموزش اجتماعی در فلسفۀ رئالیسم اسلامی در مقایسه با نظریه های مشارکت در شهرسـازی

نسترن نژداغی، دکتر احدنژاد ­ابراهیمی

چکیده :

مشارکت از امور مهم در برنامه ­ریزی­ شهری است؛ یکی ­از عوامل نا موفق­ بودن اجرای پروژه ­­های توسعه محلات شهری در ­ایران عدم توجه ­­به نقش ساکنان این محدوده از شهرها است. این­ مهم حاصل فقدان برنامه­­ ریزی لازم برای جلب مشارکت هر ­چه­ بیشتر ساکنان و آموزش آنها است. هدف این پژوهش تدوین چارچوب مفهومی متناسب با فرهنگ و هویت فرهنگیِ جامعه ایرانی ­اسلامی برای ارائۀ الگوی بومی آموزش ساکنان مبتنی­ بر فلسفۀ رئالیسم اسلامی است. برای نیل­ به­ این هدف جایگاه آموزش در فرآیند جلب مشارکت مردمی مبتنی ­بر مبانی نظری و فلسفی اندیشۀ اسلامی در باب آموزش، با­ توجه ­به نقش اجتماع و به­ تبع آن مشارکت، تحلیل­ گردیده ­است تا ماهیت اندیشۀ اسلامی در­ باب آموزش اجتماعی و رفتار اجتماعی در ­جامعه، اهداف، اصول، روش و محتوای آموزش متأثر از اندیشۀ اسلامی ارائه ­شود. این پژوهش از منظر هدف تحقیق بنیادی است و بر ­اساس ماهیت موضوع و حیطۀ مورد پژوهش در علوم اجتماعی، توصیفی ­– ­تحلیلی  محسوب می ­گردد. تبیین ویژگی ­های آموزش برای اجتماع بر­ اساس اندیشۀ اسلامی، در ­مقایسه با آن ­دسته از نظریه ­های مشارکت در شهرسازی که بر ­پایۀ آموزش به اجتماع تدوین گردیده­ اند، به­ عنوان نتیجۀ تحقیق نشان­ می ­دهند، در جامعۀ اسلامی، اهداف و نیاز های آموزشی طی فرآیندی دو طرفه و با اهمیت بخشی به نقش اجتماع در ­این فرآیند، متأثر از رویکردی از پائین به بالا، براساس خواست­ های جامعه تدوین­ می ­گردد و در قالب برنامه­ ریزی و  مفهوم­ سازی به جامعه ارائه ­می­ شوند.

واژگان کلیدی : آموزش، اجتماع ،رئالیسم اسلامی، مشـارکت، شهرسـازی

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .