استاد راهنما:

علی شامس

سرپرست:

رضا منصوری اصیل

اعضا گروه:

آیدا قاسمی پور، مرضیه اسمعیل بیگ، فرناز معابر فرد، مصطفی ملکزهی، حسین حسین پور، کیانا رخشان، یاسر اکبریان، الهام عباسی، پریسا کامیاب، میلاد دبیری، مینا مختاری،

پاويون وايه

واقعيت

از اواخر دهه شصت طبقه اي اجتماعي در شيراز به وجود آمد حاصل امتزاج مبهم لوماديسم ،لمپنيسم آكادميك ،فئوداليسم و سرمايه يابي كه نه تعاملت اقتصاد مدرن و نه روابط اخلاقي – قانوني مدني را مي شناخت و نه مي پذيرفت. محصول اين طبقه متوهم بر همه چيز داني و همه چيز خودداني با داشتن سرمايه فراوان و روابط عشيرهاي همراه با به كارگيري ابزارهايي با عنوان هاي مخدوش قديمي و جديد نامفهوم مثل مهندس ،هنرمند ، منتقد ،استاددانشگاه ،كمسيون ،طرح جامع ،فلپي ،ضابطه ،الزمات ،ارزش ،سي دي ،حريم ،پلت ،بهسازي ،زدايي ،زيباسازي ،حل اختلاف و … آسيب هاي متعفني ست كه در ظرف كشت – با نام بي مرجعيت شهر – به وجود آمدند و كل بافت ميزبان اين طبقه كنترل مراجع كنترل ساخت و ساز را نيز در دست گرفت .مراجعي فارغ از تخصص را به عفونت كشيدند. اين آميپ ها برجاي بافت سالم نشستند  و در جاهاييم كه نتوانستند سلول هاي پيشين را نابود كنند اطراف آن ها فراگرفتند و با توليد سموم محيطي – ناهنجاري هاي معماري و مدني و كاستن از سطح شعور و سليقه ي عام به تدريج آنها را نابود كردند.

اين طبقه كنترل مراجع كنترل ساخت و ساز را نيز در دست گرفت مراجعي فارغ از تخصص ،تبحر ،دانايي و حتي ميل به دانستن ،ديدن و يادگرفتن در كنار يدك كشيدن القاب آكادميك كه علي رغم سفرهاي به خارج بهره اش كيسه ارض الهدايا و بسته ي غذاي هواپيماست و آروزش تقدير شورا عامه هم به واسطه نبود مرجع مقايسه و آموزش نميداند و نميتواند به مقايسه محصونت بپردازد حتي نمي داند سليقه چيست.

اين قيمان ميلي به ايجاد بافت هاي سالم ندارند چون ماهيت آن را درك نميكنند و مانند كالبدي كه عضو پيوندي را به دليل نفهميدن پس مي زند به هر عضو خارجي پيوندي حمله ميكنند تا با اطلاق برچسب غير و مغاير آن را از ميان ببرند قيم در پس سپاهي آكادميك/ديوار سالر باقيمانده ي كالبد پيشين را هم به لحاظ فيزيكي و هم معناي جراحي آلتراپلاستيك مي كند تا بتواند غريزه ونداليستي خود را اتناع كند قيم چون در حافظه تاريخي خود خانه هاي منفرد روستايي يا چادر عشايري را دارد دركي از كالبد بزرگ سيستماتيك ندارد او با تكه دانه ها كالبد بيولوژيك باري به هر جهت پديد مي آورد او روزمره فكر ميكند چون جهان بيني بر كوچ استوار است او شرايط را نمي پذيرد آنها دور مي زند.

قيم با ياري ساخت و ساز دولتي كه در توهم سوسياليزم بيولوژيك است و شهر را به سان انكورباتور بيولوژيك مي بيند امتراجي از سليقه ي رو به قهقرا به جامعه تزريق ميكند تا قلمرويي نوماديك پديد آورد و خود در خان نشين متوهم از رو كوكوي مفلوح دسته سومي اش از منظر لذت برد.

سناريو : هويت ،فرمايشي و طبق جلسه به وجود نمي آيد هويت را به ابعاد ٤ در ٤ در ٣ نميتوان احيا كرد با جشنواره نميتوان احيا كرد شهر همانند پهلوان مرگ مغزي بي كس و كاري ست كه تنها دليل زنده نگه داشتن صرفه ريالي از فروش اندامش است و پز اسم نوشته شده اش روي كو.

ميزانسن : محدوده از سطح به واسطه مكعبي سفيد استريل شد هويت به پاويون سازي نيست قائم به افراديست كه يا رفتند و يا نيستن.

متريال : بورد تايل با روكش رنگ سفيد

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .