محمد علی آبادی

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد: رشته معماري ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ دانشكده معماري و شهرسازي – تهران ـ 1375

مدرك تحصيلي دكتري : رشته معماري ـ دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده معماري و شهرسازي تهران ـ 1385

پروژه شماره 1)

حوزه مولی الموحدین

پروژه شماره 2)
ساختمان فرهنگی_مذهبی خیابان 9 دی

پروژه شماره 3)

پروژه شماره 4)
صرافی آرمانی

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .