مشاوران علمی و پژوهشی

شورای مشاوران دومین فستیوال معمار شیراز 98

 • مشاوران علمی و پژوهشی و راهبردی
 • مهندس مهرداد ایروانیان ( معمار حرفه ای )
 • دکتر محمد علی آبادی ( استادیار معماری دانشگاه شیراز )
 • مهندس مهدی پارسائی (منتقد و پژوهشگر معماری )
 • دکتر علی سلطانی ( استاد تمام شهرسازی دانشگاه شیراز )
 • دکتر کرامت الله زیاری ( استاد تمام برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران )
 • دکتر حسین کلانتری ( استاد تمام پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری تهران )
 • دکتر هادی پندار ( استادیار دانشگاه هنر تهران )
 • دکتر سهند لطفی ( هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه شیراز )
 • دکتر الهام دهقانی ( هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز )
 • مهندس مینا سعادت فر ( هیات علمی موسسه غیر انتفاعی هنر شیراز و معمار حرفه ای )
 • دکتر بهاره رجائی ( هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز )
 • مهندس آرش بصیرت ( هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت )
 • دکتر سلماء حائری ( هیات علمی موسسه غیر انتفاعی آپادانا شیراز )
 • دکتر علی شهسوار ( هیات علمی موسسه غیر انتفاعی ارم شیراز )
 • مهندس میترا نعمانی ( مدیر طراحی شهری شهرداری شیراز )
 • دکتر امیرحسین اشعری ( هیات علمی موسسه غیر انتفاعی حافظ شیراز )
 • دکتر حمیدرضا دانشپور ( استادیار مدعوو دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت )
 • دکتر محمد علی سیفی ( معمار حرفه ای )
 • دکتر محمد وارسته ( معمار حرفه ای )

حامیان دومین فستیوال معمار شیراز

 

تلفن تماس :

07136261176

09175353442

آدرس دبیرخانه:

شیراز ، چهارراه ستارخان ، خیابان شهید رادفر ، کوچه 2 ، پلاک 14

تمامی حقوق برای معمار شیراز محفوظ است .