ابوالفضل بادآهنگ
 
 • پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه سراسری شیراز
 • کارشناسی معماری دانشگاه آزاد شیراز (قاآنی)
 • دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی  پایه 2 طراحی و اجراء در رشته معماری به شماره  17-120-1042 
 • دارای مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان پایه دو  به شماره  5-17-1-5704 
 • دارای 13 سال سابقه اجرائی در شیراز و استان فارس
 • مشاور خصوصی شورای اسلامی شهر شیراز در دوره پنجم و کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شیراز
 • عضو هیات مدیره و مدیر عامل گروه مهندسین شاذروان فارس
 • مدرس دانشگاه های معماری و شهرسازی شیراز
 • موسس و مدیر آموزشگاه علمی ایده هفت
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته معماری و تزئینات داخلی
 • دبیر کل فستیوال سالانه معمار شیراز