امیرحسین اشعری 
متولد : شیراز ، 1356 
کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد شیراز ، ورودی سال 1374 
دکترا : دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ورودی سال 1393
 
-موسس گروه معماری اشعری و همکاران از سال 1384
-مدرس دانشگاه های مختلف از 1382
-داور مسابقات و جوایز معماری
-دارای جوایز ملی و بین المللی معماری متعدد:
1. رتبه نخست The middle east Architect Awards 2019
2. تقدیر ویژه در فستیوال جهانیWAF 2017  
3. برنده هفت دوره جایزه 2A (اول، دوم، سوم) 2023-2016
4. جز ده دفتر برتر معماری ایران از منظر ARCHITIZER 2023
5. فيناليست و تقدير شده جايزه معمار ايران در شش دوره در سالهاى ١٤٠٢-١٤٠١-١٣٩٨-١٣٩٦-١٣٩٥
6. رتبه هاي نخست،سوم ،تقدير شده جايزه معماري داخلي ايران در شش دوره در سالهاى ١٤٠١-١٣٩٨-١٣٩٦-١٣٩٧-١٣٩٣-١٣٨٩
7. رتبه هاى اول،دوم و تقدير شده جايزه دوسالانه ملى معمارى و شهرسازى در چهار دوره در سالهاى ١٤٠١-١٣٩٩-١٣٩٧-١٣٩٣
8. رتبه هاى اول و تقدير شده جايزه ملي آجر معمارى معاصر ايران در دو دوره سالهاى ١٤٠٠-١٣٩٨
9. ٥رتبه نخست و سوم جايزه طراحى داخلى ايران معاصر در سالهاى ١٣٩٨-١٣٩٩