فرم ثبت نام مسابقه جایزه معمار - طراحی داخلی

در هر پنج گروه تخصصی جایزه معمارشیراز فقط یک بار امکان ثبت نام در آن گروه مجاز است .

Hidden
گروه پروژه(Required)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .