محمد خاوریان
دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر تهران است. حاصل فعالیت  وی  جوایز متعدد معماری  داخلی و بین المللی بوده و  از جمله این جوایز و مسابقات  می توان به برنده جایزه دزین ۲۰۲۳ و رتبه سوم عمومی جایزه معمار ۱۴۰۲ و برنده معمار جوان سال ۲۰۱۸ جایزه معمار خاورمیانه،  برنده کانسپت برتر سال در جایزه معمار خاورمیانه سال ۲۰۱۹، رتبه اول جایزه معماری و معماری داخلی ایران مجله معماری و ساختمان ۱۳۹۶،  تقدیر شده در جایزه معمار سال ۱۳۹۷ اشاره کرد.