محمد عرب / کارشناسی ارشد معماری
همکاری با مهندسان مشاور باوند /۱۳۸۱-۱۳۹۱
همکاری در خصوص طرح توسعه اصفهان تاریخی / ۱۳۸۱-۱۳۸۹
همکاری در تهیه طرح بازنده سازی و احیای محله جنوب میدان نقش جهان ۱۳۸۴-۱۳۸۷
همکاری در تهیه طرح تجدید حیات، بهسازی و نوسازی چهار باغ عباسی ۱۳۸۵-۱۳۹۱
همکاری در مطالعات و تهیه طرح احیای محور تاریخی فرهنگی شهر اصفهان و تهیه اسناد ثبت جهانی آن ۱۳۸۸-۱۳۹۱
 
تاسیس دفتر فضا رویداد، شهر USE Studio)/۱۳۹۱)
جوایز و مسابقات :
 • رتبه دوم جایزه معمار / بخش مسکونی تک واحدی / ۱۴۰۲
 • فینالیست / جایزه معماری آقاخان / خانه آبان ۲۰۲۲
 • فینالیست / جایزه معماری با آجر (Vienna Brick Award) خانه آبان ۲۰۲۲
 • رتبه دوم مسابقه طراحی و مجموعه مسکونی و او ۱۴۰۱
 • رتبه دوم مسابقه طراحی تکسا /۳۴ مجموعه مسکونی کوی سان/ ۱۳۹۹ رتبه اول جایزه معمار/ بخش مسکونی تک واحدی / ۱۳۹۷
 • رتبه دوم جایزه معماری اسیا پروژه های آینده ۱۳۹۶
 • رتبه اول / جایزه معمار / مسکونی آپارتمانی / ۱۳۹۶
 • رتبه اول / جایزه معمار / بخش بازسازی ۱۳۹۵
 • رتبه دوم طرح تقدیر شده جایزه معمار خاور میانه / بخش پروژه سال / ۲۰۱۳ رتبه دوم مسابقه طراحی نما / مجتمع تجاری و اداری شهر رویا ها / ۱۳۹۲
 • رتبه دوم جایزه معماری و ساختمان / بخش عمومی / ۱۳۹۱
 • رتبه سوم مدرسه ایرانی، معماری ایرانی / بخش حرفه ای / ۱۳۸۹
 • رتبه اول مسابقه طراحی سر در دانشگاه اصفهان / ۱۳۸۷