محمد مجیدی

متولد سال 1346 در تهران است در طول تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه شهید بهشتی از سال 1375 با تاسیس دفتر معماري بن سار تاکنون به طراحی و ساخت بیش از 200 پروژه مسکونی، اقامتی، تجاري و فرهنگی در مقیاسهای گوناگون در ایران پرداخته است.
شاخصه مشترک در پروژههای وی نگاهی دوباره به مفاهیم تثبیت شده است که منجر به نوآوری در شکل گیری گونه های نوین ساختاری و ایجاد ارزشهای مشترک برای سازنده بهره بردار و شهر شده است.
دیگر دغدغه محمد مجیدی در زمینه شناخت معماری ایران و گسترش دانش در حوزهی معماری معاصر منجر به شکل گیری بخش تحقیق و توسعه دفتر معماري بن سار شده است. هدف این مطالعات یافتن الگوهایی در معماری ،ایران بازخوانی آنها و کشف ظرفیتهای جدید آن ساختارها در معماری معاصر است.
از جمله فعالیتهای ،او شرکت در مسابقات داوری انتشار مقالات و پروژهها در مجلات معتبر داخلی و خارجی نیز بوده است که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است
سخنرانی در سمپوزیمهای داخلی و بین المللی از جمله هنر و فضاي مابين با همکاري سفارت ژاپن با عنوان
” Architectural Consistency ” و مجموعه TEDX TEHRAN با عنوان ” در ستایش فضای ساخته نشده مشارکت و همکاری با شرکتهای بینالمللی از جمله Kinal و RDH ( Rafael de la چاپ انتشار و معرفی پروژهها در نشریات و نمایشگاههای داخلی و خارجی از جمله کتاب Geo Logics : بینال ونیز و اطلس قرن بیست و یکم معماری جهان
منتخب مسابقات معماری از جمله کسب رتبه اول در دو دوره مسابقه معمار منتخب جایزه آقاخان و فستیوال جهانی معماری بارسلون در سال 2008
عضو هیئت داوران در مسابقات معماری از جمله دو دوره مسابقه معمار نکسا 34 و سرمد