محمود امیدبخش
معمار
متولد ۱۳۵۷ شیراز
 
کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد شیراز
موسس و معمار «آتلیه معماری اکنون» ، «رویدادهای شهری شیراز» و «اکنون‌لب»
 
برنده مدال نقره و ساختمان پایدار سال ایران در جایزه میزان، دو دوره فینالیست جایزه معماری آسیا، فینالیست جایزه ساختمان سال ایران، رتبه دوم جایزه معماری داخلی ایران، رتبه اول و دوم و سوم و تقدیر ویژه در ادوار جایزه فستیوال معماری شیراز، فینالیست چند دوره جایزه معمار