ثبت حضور در پنجمین فستیوال معمار شیراز 

با سپاس از استقبال بینظیر شما در پنجمین فستیوال معمار شیراز

با توجه به حجم بالای ثبت نام ها ، اولویت با کسانی است که سریع تر در محل برگزاری رویداد حاضر شوند .

پیشاپیش از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم .

زمان و تاریخ - سلسله نشست های جستارهای معمارانه(Required)