معماری در فضای پسماند 

ارسال مدارک مسابقه جهت شرکت در داوری مسابقه

فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: (zip, rar, ), Max. file size: 30 MB, Max. files: 1.
    حداکثر حجم فایل 30 مگابایت میباشد . تنها امکان آپلود 1 فایل میباشد . فرمت های مجاز به آپلود : zip-.rar.